Rapportering från ESPKU Antwerpen

Det var 340 deltagare från ca 20 olika länder vid mötet varav 85 med pku (ett 20 tal barn). Merparten var från Europa men det fanns även deltagare från Sydafrika, Australien och Brasilien.

Intressanta artiklar redovisas i sammandrag under "Senaste inom forskning, mm"