PKU Lophlex LQ får ändrad sammansättning och utseende

Se bipacksedel till Lophlex LQ.