Årsmöte 2011 & matlagningskurs

Svenska PKU-föreningen har årsmöte lördagen 12:e november kl 09.00-10.00.
Plats: Studium restaurang och Bageri, Yrkershögskolan, Skånegatan.
Därefter är det matlagningskurs i Nutricias regi, se inbjudan.

 

Dagordning för årsmötet:

  1. Öppning av årsmötet
  2. Utlysande av årsmötet
  3. Val av ordförande, sekreterare och justerare
  4. Verksamhetsberättelse
  5. Ekonomisk redogörelse
  6. Revisionsberättelse
  7. Beviljande av ansvarsfrihet
  8. Övriga frågor