Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet finns att läsa här.