Reserapport från ESPKU-konferensen i Liverpool, UK

18:e – 21:a oktober 2012
David Cooper (pappa till 6 åriga PKU-are Ian) berättar om hans resa till den europeiska
PKU-föreningens 26:e årliga möte i Liverpool, England. 

Förutom PKU-mötet är Liverpool förstås känd som hemstad till världens bästa rock n’ roll band och världens bästa fotbollslag (som just nu tar en liten paus). Idag har Storbritannien en befolkning på ca 60 miljoner och en PKU-förekomst på 1:10 000.

Helgen började en tidig torsdag eftermiddag med en flygresa till Manchester via Amsterdam
och därefter en ESPKU-buss till Adelphi Hotel i centrala Liverpool. Ankomsten vid kl. 19 var
precis lagom för välkomstbuffén. Förutom mig bestod den svenska delegationen av Eva och
Ulf Falk Carlsson, vilket var en relativt liten grupp för Sveriges del, när man uppskattade att
ca 450 deltagare skulle vara med. Upplägget under helgen var fem parallella aktiviter med
gemensam frukost, lunch, middag och fikapauser:
1. Presentationer inom familjegrupp (PKU-patienter och anhöriga)
2. Presentationer inom den vetenskapliga gruppen (professionella läkare, dietister mm.)
3. Utställning av olika livsmedel från diversa leverantörer (Nutricia, Vitaflo etc.) samt
matlagningsdemonstrationer,
4. Arbetsgrupp för de nationella PKU-föreningarnas representanter och,
5. Utflykter för huvudsakligen barn (besök på Anfield fotballstadium, Paintboll mm.)


Jag engagerade mig i del 1 till 3 och här följer mina anteckningar och intryck.
Familjegruppen – PKU historik m a p behandling och diet
Utveckling av behandlingsmetoder för PKU och utvecklingen av kunskap om PKU har
relativt sett varit mycket framgångsrik under åren 1934 – 2012. Det återstår dock idag att
ordna en lika bra vård oavsett var PKU-barnet föds. I dagens Europa finns det stora skillnader
(riktlinjer, vård, subventioner, utbud av speciella livsmedel mm) och ett stort mål inom
ESPKU är att ändra på detta.


Förut var de professionella d.v.s. läkarna/dietisterna i UK lite misstänksamma mot
patientorganisationerna. Nu har detta ändrats och i de flesta europieska länderna arbetar
personer involverade i PKU tillsammans som ”ett lag”. ESPKU-mötet är ett bevis på detta.
Eleanor Weetch (en mycket erfaren brittisk dietist) berättade att de två viktigaste målen för
föräldrar till PKU-barn är att involvera de i sin matlagning så tidigt som möjligt samt att se till
att de utveckla en positiv attityd till sin PKU (d.v.s. vara stolt av deras tillstånd/identitet och
inte ångerfullt).


Familjegruppen – PEG-PAL update från Cary Harding
PEG-PAL (PEGylated recombinant Phenylalanine Ammonia Lyase) är en enzym med
urspung från växtriket som kan ersätta PAH-funktionen i PKU-patienter varvid FA-nivåer kan
kontrolleras. Grundforskningen har lagts fram av Christineh Sarkissian i Mc Gill Universitet,
Montreal och läkemedelföretaget BioMarin i Kalifornia vidare utvecklar den.
PEG-PAL har fungerat bra i BioMarins kliniska försök Fas I och Fas II. Även en Fas III
kommer att startas 2013 med ca 100 vuxna patienter och detta kommer att inkludera
neurologiska prov. (Jämför med kliniska försök av Kuvan där neurologiska försök saknades,
men görs nu i efterhand).
56 vuxna PKU-patienter (som inte följer någon diet eller övrig behandling) har testats med
PEG-PAL i ca 2 - 3 år. Medelvärdet av FA innan behandling var 1360 μmol/lit och efter
behandling är det nere på 485 μmol/lit.
PEG-PAL fungerar för alla typer av PKU och den är väldigt effektivt. Det finns en tydlig
korrelation mellan PEG-PAL dos och förbrukat FA. (Med en ovanlig hög dos kan man t o m
dra ned FA på 1000 μmol/lit till 0 μmol/lit under 24 timmar).
Läkemedlet ges som en spruta på 3 – 5 ml var 3:e till var 4:e dag d. v. s. dosen är olika för
olika patienter. Av de 56 patienter under Fas II lärde sig runt 20 st. konsten att injiciera själv.
Halveringstiden för PEG-PAL (d. v. s. tiden där 50 % av den har förbrukats) är ca 2 dagar i de
flesta fall.

Det finns biverkningar för vissa och den vanligaste är ett hudutslag omkring
injicieringspunkten. Dessa brukar dock försvinna efter ett tag. Hudutslaget beror på en
antikropp som byggs upp mot PEG-delen i läkemedlet. Antikroppens funktion är att binda sig
till specifika ytmolekyler på PEG och på så sätt göra det möjligt för andra vita blodkroppar att
eliminera dem från kroppen. Eftersom denna typ av PEG finns i en mängd olika droger på
marknaden och det är lätt att behandla hudutslaget med antihistaminer verkar detta inte vara
ett särskilt stort problem.

Det finns även en annan antikropp (som bildas just efter PEG-antikroppen) som attackerar
PAL-delen av läkemedlet. Resultatet är att denna antikropp förbrukar PAL som annars skulle
kunna jobba mot FA. På samma sätt som den första antikroppen brukar den försvinna med
tiden när kroppen har vant sig med drogen. Oftast måste man då reducera dosen eftersom
PAL-antikroppen blir av mindre signifikans. Detta är en anledningen varför det kan ta ca 6
månader att hitta den optimala och hållbara PEG-PAL-dosen.

Cary Harding (läkare vid Oregon Health and Science University, OHSU) har jobbat med flera
patienter i de kliniska försöken. Han har sett en radikal förändring i deras livkvalitet och
berömmer deras mod att ställa upp i försöken. Det är högst sannolikt att PEG-PAL kommer
på marknaden och tar en plats bredvid Kuvan som ett effektivt läkemedel för PKU-patienter.
Det finns inga planer att testa PEG-PAL på barn än så länge men detta kommer troligtvis ske
längre fram.

Man bör notera viktiga skillnader mellan PEG-PAL och det naturliga PAH-enzymet; (i) PEGPAL
bildar inte tyrosin så evenuellt måste man komplettera behandling med detta, (ii) PEGPAL
bildar ammoniak (NH3) och trans-cinnamic syra vilka hanteras i levern och lämnar
kroppen med urinen, (iii) PEG-PAL är stabilare än PAH och behöver inte en kofaktor som
BH4 för att den ska fungera, och (iv) PEG-PAL kan inte reglera FA-nivå, den är antingen på
(och förbruka FA tills den tar slut) eller av d. v. s ingen FA-närvarande. Ungefär 10 % av
intaget av Fenylalanin (FA) används för essentiella kroppsbyggande funktioner. Det naturliga
FA-enzymet (fenylalaninhydroxylas, PAH) tar bort överskottet (runt 90 % av FA-intaget) och
reglerar nivån i blodet på ett fantastiskt sätt d.v.s. enxymet stängs av och på vid behov så att
FA-nivån är optimal.

Med avseende på Kuvanbehandlingen och de fall där man har sett en ökning med FA-halter
under en längre period tror man att detta beror på att patienter äter mer protien och inte att
Kuvan tappar i effektivitet. Tidigare har det påståtts att Kuvanutfallet för vissa är svårt att
föruse då man har sett att identiska tvillingar hade olika responser. Nuförtiden tror man mer
att skillnaderna beror på förhållanden kring responstestet; ursprunglig FA-halt, hälsotillstånd
av individen, längden på provperioden mm.

Andelen PKU-patienter som kan behandlas med Kuvan är svårt att definiera och varierar
mellan olika länder. För Sydeuropa gäller 30 % men kan vara något lägre i nordliga
europieska länder (10 – 20 %) som oftast har fler patienter med klassisk PKU.
Cary betonade att dieten hittills fortfarande är den bästa behandlingsmetoden. Problemet är
dock att den är svår att hålla genom hela livet.

En intressant utveckling när det gäller påvisande av positiva hälsoeffekter är att ett nedsänkt
FA-blodvärde kan utgöra bara en del av historien. I ett fall har man sett att Kuvanbehandling
över en kort period gav mycket positiva förändringar m a p beteende, minne mm trots att FAvärdena
var oförändrade. ”Beviset” att FA har en giftig effekt är otvivelaktig tydligt från den
tyska läkaren Dr. Horst Bickel’s försök från 1954 i Birmingham UK;
http://www.youtube.com/watch?v=-rs0iZW0Lb0 (denna typ av försök skulle aldrig har
tillåtits idag). Neurologiska prov före och efter behandling verkar dock bli av större betydelse
(detta kommer att göras i Fas III PEG-PAL försök).

Familjegruppen – Stolta individer med talang
Flera ungdomar med PKU och anhöriga berättade om deras fantastiska livshistorier. Det
generella budskapet var tydligt: om man verkligen vill göra något verkar allt möjligt oavsett
PKU. Även PKU-are som hade en kämpig barndom med dieten kunde till slut övervinna
denna och göra det ”omöjliga”. Leasa Ziemba med PKU var ett mycket bra exempel på detta.
Det var inte många i lokalen som inte fälld en tår när hon berättade om hennes svåra bakgrund
och slutade presentationen med att visa oss hennes alldeles nyfödda baby. Exempel på fler
presentationer var:
• Nicola Bramley – 18 årig PKU-tjej som gav en mycket underhållande historia. Hon
lyste upp det engelska maktcentrumet ”House of Commons, Westminster” med sin
berättelse.
• 15-årig Loius Bailey’s berättade om sin underbara häpnadsväckande konst. Kolla hans
webbsida: www.uniquone.biz.
• Sarah Kimpton 24 – årig farmakolog som löptränade m h a ”Jelly Tots” (engelsk gelé
godis) som huvudsaklig energikälla.
• Tennisspelare, Claudia Hallsworth som tränar tennis 20 timmar på vecka och som är
på väg inne i världens elit (idag är hon Englands toppspelare för 12-åringar).
Familjegruppen – övergång från barn till vuxen
Chris Hendriksz berättade om vad som motiverar barn när de kommer in i tonårsfasen och hur
detta kan ge svårigheter för PKU-barn. Chris har sett flera PKU-barn som har för låga vitamin
B12. En stor förändring sker under åren 10 – 26 då barn måste ha lärt sig att fatta
livsavgörande beslut. Redan vid en tidig ålder är det viktig att barn får göra många val i just
saker de kan ta ansvar för. Man måste inse att alla barn är individer och utfallet kan bli väldigt
olika. Man har sett att även med samma familjebakgrund och hemmiljö kan det variera hur
väl ett PKU-barn håller sig till dieten. Barnets grundpersonlighet är avgörande. När det gäller
PKU-vården kan det vara svårt för föräldrar att förstå att en direkt kontakt mellan ”barnet”
och läkaren måste ersätta den gamla kontaktvägen tillsammans med föräldrarna. Den stora
drivkraften för tonåringar är att de vill passa in med deras kompisar. För en PKU-tonåring blir
detta en stor utmaning i matsituationerna. Här kan föräldrar hjälpa till en viss del men ibland
räcker det att bara lyssna och inte komma med lösningar hela tiden.

Psykologen Monique Cloherty höll en presentation om hur man kan uppmuntra PKU-barn att
bli mer oberoende med stigande ålder. Av de personer som har haft svårt med övergången till
ett vuxet liv från barndom är tyvärr PKU-patienter överrepresenterade. Detta kan bero på dels
att föräldrar är mer benägna att vara ”curlingföräldrar” och dels att PKU-barnet har svårt att
bli oberoende och passa in i det moderna samhället.

Professionella gruppen – IQ av PKU-are och livet som anhörig
Intelligenskvot (IQ, förkortning för Intelligenz-Quotient, tyska, efter arbeten av den tyske
psykologen William Stern) är ett mått på en människas intelligens. Olika omdiskuterade
metoder förekommer att genom olika IQ-test fastställa en individs intelligens efter en skala.
Skalan är satt så att 100 utgör medelvärdet i en population och övriga värden antas
normalfördelade. Olika skalor finns, den mest kända är Stanford-Binet då t ex 25 % av
befolkningen har IQ lägre än 89 och 25 % har IQ högre än 111.

En utredning från Danmark hade följt IQ-mätningar vid fyra tillfällen (6, 10, 14 och 22 års
ålder) för 12 st klassiska och 11 st milda PKU-patienter. Medel FA-värden för alla var 410
μmol/lit (6 år), 480 μmol/lit (10 år), 780 μmol/lit (14 år) och 1200 μmol/lit (22 år). I de flesta
fall var IQ större än 100 (flera > 115) men man såg en signifikant trend att IQ börjar bli sämre
efter 10 års ålder. Intressant var det att de klassiska PKU-patienterna som en grupp hade
högre IQ än de milda patienterna (men detta inte kunde påvisas som signifikant).
En engelsk psykolog visade en presentation på en utredning om hur föräldrar reagerar vid
beskedet om en PKU-diagnos för deras ny född barn. Studien bestod av flera intervjuer med
endast 4 mödrar.

Även om jag satte en relativt kort tid i den professionella gruppen fick jag ett intryck att
ämnena på vissa studier kunde vara högst intressant och motiverade men testerna var inte
alltid optimalt planerade. Det stora problemet är att få en tillräckligt stort patientgrupp och en
kontrollgrupp som referens för att bygga upp tydliga signifikanta slutsatser.
Helgens pubkväll

En höjdpunkt under helgen var en spontan pubafton i hotellets bar på fredag kväll. Då fick
Eva, Ulf och jag sällskap av familjen Stockton. Peter Stockton (född 1959) är den äldsta
behandlade PKU-patienten i UK. Föräldrarna Jim och Dorothy berättade om de tidiga dagarna
kring diagnos och den nya behandlingen. De berättade om de förändringar som skedde då
Peter lämnade sin diet under en 10 års-period (på 70-talet trodde man inte att dieten behövdes
livet ut).

Livsmedelutställningar och matlagningsdemonstrationer – ett stort utbud
Under hela konferensen pågick en utställning med olika leverantörer som visade olika
livsmedel med lågt proteininnehåll mm. Relativt sett till vad vi är vana vid i Sverige
var utbudet mycket större. Flera av de europieska leverantörerna har dock intentioner att
komma in på den svenska marknaden. Nästan alla av dessa hade en etablerad webbshop (t ex
Delifirst och Taranis) men några hade t o m svenska representanter redan på plats och
diskussioner på gång eller planerade med svenska dietister (Meta X, Promin, Comida). På sikt
kan äntligen nya produkter dyka upp på vår lista av subventionerad mat.
Figur 1. Livsmedelutställningen som pågick under konferensen.

Två matlagningsdemonstrationer hölls under helgen av Nutricia (Neil Pallister Bosomworth
som manga träffade under hans Sverige turné i år) och av FATE Foods (Eileen Green).

Matlagningsdrottningen för lågprotein heter Eileen Green. Här visar hon hur man
gör “Scoop Bread” m h a ett köksredskap som normalt används för att skopa glass. Genialt.
”The British are special. The world knows it. In our innermost thoughts we know it. This
is the greatest nation on earth.”


UK PM Tony Blair