Familjevistelse på Ågrenska - 2014

Familjevistelse v 49, 1 - 5 december 2014 (upp till 18 år)

Vuxenvistelse v 49, 1 - 3 december 2014 (från 18 år och uppåt)

Ågrenska på Lilla Amundön, i Göteborgs södra skärgård, planerar en familje- och vuxenvistelse för fenylketonuri, PKU.


Familjevistelse;

Hela familjen deltar på vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmarna. Ågrenskas familjevistelser erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, träffas, utbyta erfarenheter och reflektera. Genom föreläsningar och diskussioner får föräldrarna ta del av medicinska, pedagogiska och psykologiska aspekter om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagen.

Barnen med diagnos och deras syskon får också ett skräddarsytt program som innehåller förskole-, skol- och fritidsverksamhet. Information om funktionsnedsättningen, diskussioner och erfarenhetsutbyte ingår även i barnens program.

I samband med vistelsen anordnar Ågrenska två utbildningsdagar dit personal som möter barnet i vardagen samt övriga närstående kan anmäla sig. Erfarenheter från Ågrenska har visat att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familjer och berörd personal deltar tillsammans.

Syftet är att deltagarna ska få ökad kompetens att hantera sin vardag.

Vuxenvistelse; Vuxenvistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell information och att reflektera. Tisdagens föreläsningar är gemensamma med föräldrar, personal och närstående. Första och tredje dagen har vuxenvistelsen eget program.
Syftet är att deltagarna ska få ökad kompetens att hantera sin vardag.

För mer information kontakta:
Elisabeth Arvidsson, administratör 031-750 91 46
Ingrid Fabo, administratör 031-750 91 62
AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig 031-750 91 70
Annica Harrysson, verksamhetsansvarig 031-750 91 68