Styrelsen

STYRELSEN

I styrelsen för Svenska PKU-föreningen sitter åtta ledamöter som valdes vid den senaste föreningsstämman. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av att jobba ideelt i föreningen.

Namn

Befattning

Kontakt

Marcus Strandepil

Ordförande

marcus.strandepil@pku.se

0733-36 58 18

Kicki Hagelin

Kassör / förvaltare

 

Nicki Nordh

Forskning och utveckling

 

Micha Kuchar

Ledamot

 

Rebecca Wictor

Event i ost

 

Simon Bengtsson

Event i syd

 

Maria Alsterberg

Event i väst

 

Bengt Larsten

Webmaster

 

Svenska PKU-föreningen

Kontakt

Postgironummer

184296-2

 

Årsmedlemsavgift

250 kr

 

Kokbok (lär mer här)

400 kr

Kontakta carina.heidenborg@nutricia.com

DVD Vad är PKU?

100 kr för medlemmar

150 kr för övriga

Ordförande

Kontaktuppgifter

Många familjer ställer upp med stöd

Ordförande

© Copyright Svenska PKU-föreningen. All Rights Reserved.