__________________________________

PKU Cooler Citrus och PKU Cooler Kaffe byter namn

PKU Cooler Citrus och PKU Cooler Kaffe byter namn till PKU Air, läs mer!

Sommarkollo på barnens Ö

I sommar har 5 barn i åldern 10-12 år (man ska fylla i år, minst 10 och max 12) möjlighet att söka en plats på Danones populära kollo på Barnens Ö i Norrtäljeskärgård. Nutricia står för kostnaden på 5000 kr per barn. Läs mer här och öppna anmälningsformulär. Anmälan ska göras senast 2 juni!

Resestipendium till ESPKU den 23-26 oktober 2014

I år vill Navamedic ge en person möjlighet att delta på ESPKU (europeiska pkuföreningen) i Zagreb.  Stipendiet ska ge en person som är medlem i svenska pkuföreningen möjlighet att träffa andra med PKU och uppdatera sig på området. Resestipendiet ligger på 6000 kr och ska täcka resekostnader samt konferensavgift.

Läs mer...

Slipp uttagsavgiften på förskrivningar

3 apotek inom Apoteksgruppen samarbetar för att underlätta för alla med PKU att slippa uttagsavgiften och att få hemleverans. Detta gäller oavsett ålder. Läs deras information.

Läs mer...

Om särläkemedel (ur en skrift från Läkemedelsverket)

Ur en skrift från Läkemedelsverket( nr 6 , december 2013) finns en artikel om ett expertmöte  som hållits under året angående särläkemedel . Titeln var ”Är behandlingen med särläkemedel ojämlik och vad kan i så fall göras åt detta”. I mötet deltog fackfolk från samtliga pku center.

Läs mer...