__________________________________

Medlem - dags att betala medlemsavgiften för 2014

Medlemsavgiften för 2014 är 250 kr, plusgironr är 184296-2. Betala gärna senast 15 februari.

Av besparingsskäl använder föreningen i första hand e-post, webbsida och facebook.

Vi hoppas att alla fortsätter att stödja PKU-föreningen i våra ansträngningar att göra livet lättare för PKU:are, såväl barn som vuxna. Vi sprider nyheter när det gäller PKU-kost bl. a. genom vår facebooksida ”pku rockar fett” och hemsidan www.pku.se.


Vi arbetar för ett gott samarbete mellan sjukvård och patienter och för att sprida upplysning om forskning och utveckling av nya mediciner mm. Vi tillvaratar PKU-patienternas intressen gentemot myndigheter och europeiska organisationer som ESPKU.

Sätt in 250 kr på till plusgiro 184296-2 (kassör Kristin Hagelin Ljungberg). Meddela namn och e-postadress på  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller skapa ett konto på webbsidan. Vi håller på att komplettera medlemsregistret med e-postadress. Av kostnadsskäl vill vi använda internet & e-post så mycket som möjligt.


Styrelsen

Ny proteinersättning

Nutricia introducerar ny en ny typ av proteinersättning som man äter direkt ur bägare med sked. Läs mer!

Rapportering från ESPKU Antwerpen

Det var 340 deltagare från ca 20 olika länder vid mötet varav 85 med pku (ett 20 tal barn). Merparten var från Europa men det fanns även deltagare från Sydafrika, Australien och Brasilien.

Intressanta artiklar redovisas i sammandrag under "Senaste inom forskning, mm"

Registret för medfödda sjukdomar (rmms)

RMMS är ett nationellt kvalitetsregister där man fn följer upp 22 medfödda ämnes-

  omsättningssjukdomar som ingår i nyföddhetsscreeningen (pku provet på BB). Dessa sjukdomar är mycket ovanliga.

Läs mer...

Protokoll från årsmötet 2013

Protokoll från årsmötet 2013 09 21 finns här.

Ost utan protein

Hälsokraft i Kalmar saluför proteinfri ( <0,1 g protein) ost. 

Läs mer...